SZKOLNI LOGOPEDZI

 mgr ANNA MAZUREK-KLEIN                                        mgr EWELINA MAŚLANKA

poniedziałek - 10.50 - 11.35

poniedziałek - 12.50 - 13.35

wtorek - 10.50 - 11.35

wtorek - 11.50 - 12.35

 

         Słowo „mowa” jest terminem szerokim i obejmuje język, artykulację i fonację. Związana jest z ogromnym obszarem działań każdego człowieka i wpływa na kształtowanie jego osobowości.  Sprawne posługiwanie się językiem jest jednym z warunków twórczego i aktywnego uczestniczenia człowieka w życiu społecznym. Dlatego też opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie głosek i wyrazów daje dziecku większą szansę na sukces szkolny i pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych stresów. Prawidłowa wymowa ma również wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na naukę czytania i pisania.

CEL TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  • usuwanie zaburzeń mowy

  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy

  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej

  • likwidacja przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne następstwa zaburzeń mowy

METODY PRACY W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

  • doskonalona jest sprawność aparatu oddechowego

  • prowadzone są ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalania prawidłowej artykulacji głosek

  • wzbogacany jest zasób słownictwa biernego i czynnego dziecka

  • kształtowana jest i doskonalona umiejętność wypowiadania się

    Terapia nie polega na samym przychodzeniu dziecka na ćwiczenia logopedyczne, ale niezmiernie ważne jest dokładne i systematyczne wykonywanie zaleceń logopedy w domu. Efektywność ćwiczeń w dużej mierze zależy od współpracy z rodzicami dziecka.

AMK  

Porady dla rodziców Scenariusze zajęć Ćwiczenia artykulatorów
Jak dbać o prawidłowy rozwój mowy. Głoska s w nagłosie. głoska "r"
Kiedy dziecko mówi niepoprawnie? Wiosenne przygody głoska "sz"
Na czym polega terapia logopedyczna? Nadchodzi wiosna  
 
By mowa płynęła gładko...
 
Wrażliwy instrument - ludzki głos
 
 Nieposłuszny język
 
Przykazania logopedyczne

Zestaw ćwiczeń  narządów artykulacyjnych

UTRWALANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY GŁOSEK SZEREGU SYCZĄCEGO

Mapa Kontakt