Statut

Koncepcja dyrektora na lata 2010 - 2015

 

Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016

Edukacja wczesnoszkolna 2015/2016

PSO w klasach 1 - 3 SP

Program nauczania klasa 2 SP

Program nauczania klasa 3 SP

Religia 2015/2016

Program nauczania - klasy 1-3

Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 1-3

Program nauczania - klasa 4

Program nauczania - klasy 5-6

Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa

Program nauczania - klasy 1-3 gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania gimnazjum

Język polski 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania SP

Przedmiotowy system oceniania Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa 1gim

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa 2gim

 

Język angielski 2015/2016

 

Przedmiotowy system oceniania

Kryteria oceniana standard 1 SP

Kryteria oceniania standard 2 SP

Kryteria oceniania - starter Gim

Kryteria oceniania - elementary Gim

Kryteria oceniania - expert Gim

Kryteria oceniania - steps 1

Kryteria oceniania - steps2

 

Język niemiecki 2015/2016

 

Przedmiotowy system oceniania

Treści nauczania w kl. 1 Gim

Treści nauczania w kl. 2 Gim

Treści nauczania w kl. 3 Gim

Historia 2015/2016

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny kl. 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny kl. 5

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny kl. 6

Program nauczania historii Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny kl. 1gim

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny kl. 2gim

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny kl. 3gim

 

WOS 2015/2016

 

Program nauczania WOS

Przyroda 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania

Wymagania na poszczególne oceny klasa 5

Wymagania na poszczególne oceny klasa 6

Program

 

Biologia 2015/2016

 

Program

Przedmiotowy System Oceniania
Wymagania na poszczególne oceny klasa 1 gimnazjum
Wymagania na poszczególne oceny klasa 2 gimnazjum
Wymagania na poszczególne oceny klasa 3 gimnazjum

Geografia 2015/2016

Program

Przedmiotowy system oceniania

Treści nauczania wraz z kryteriami oceny kl. 1 Gim

Treści nauczania wraz z kryteriami oceny kl. 2 Gim

Treści nauczania wraz z kryteriami oceny kl. 3 Gim

 

Chemia 2015/2016

Przedmiotowy System Oceniania

Kryteria na poszczególne oceny kl. 1 Gim

Kryteria na poszczególne oceny kl. 2 Gim

Kryteria na poszczególne oceny kl. 3 Gim

Program

Matematyka 2015/2016

PSO matematyka

Treści nauczania wraz z kryteriami oceny kl. 4 SP

Treści nauczania wraz z kryteriami oceny kl. 5 SP

Treści nauczania wraz z kryteriami oceny kl. 6 SP

Treści nauczania wraz z kryteriami oceny kl. 1 Gimnazjum

 

Treści nauczania wraz z kryteriami oceny kl. 3 Gimnazjum

 

Fizyka 2015/2016

Treści nauczania

PSO z fizyki

 

Informatyka 2015/2016

 

Program nauczania zajęć komputerowych SP


Wymagania na poszczególne oceny klasa 5 SP

Wymagania na poszczególne oceny klasa 6 SP

 

Program nauczania informatyki w gimnazjum

PSO z informatyki w gimnazjum

 

Muzyka 2015/2016

 

muzyka 4

muzyka 5

muzyka 6

Treści nauczania wraz z PSO Gimnazjum

 

Plastyka 2015/2016

 

Treści nauczania wraz z PSO SP

plastyka 5

plastyka 6

Treści nauczania wraz z PSO Gimnazjum

plastyka 1

 

Technika 2015/2016

 

PSO SP

Technika 4

Technika 5

Technika 6

Program nauczania SP

PSO Gimnazjum

Technika 1

Technika 3

Program nauczania Gimnazjum

 

 

Wychowanie fizyczne 2015/2016

 

PSO szkoła podstawowo 4-6

PSO gimnazjum

klasa 2 gimnazjum

klasa 3 gimnazjum

Edukacja dla bezpieczeństwa 2015/2016

Program nauczania

Zajęcia artystyczne 2015/2016

plastyczne 1

plastyczne 2

teatralne

 

Wychowanie do życia w rodzinie 2015/2016

szkoła podstawowa

gimnazjum

 

Mapa Kontakt