Rok 1945/1946
Do roku 1937 w Pelplinie istniała tylko jedna szkoła powszechna. Ze względu na wielką ilość dzieci zdecydowano o budowie drugiego budynku szkolnego przy ul. Kościuszki. Do wybuchu wojny zdołano wykończyć mury i pokryć budynek dachem. Podczas wojny i okupacji budynek został wykończony oraz wyposażony w sprzęt. W ostatnich miesiącach wojny w roku 1945 gmach szkoły został uszkodzony, umeblowanie zniszczone, tak że po zakończeniu wojny budynek nie nadawał się do użytku. Postanowieniem władz szkolnych z początkiem roku szkolnego 1945/46 otwarto Publiczna Szkołę Powszechną Nr 2. Nowy rok szkolny rozpoczął się 4 września 1645r. Pierwszym kierownikiem szkoły został Władysław Sternal. Do szkoły uczęszczało 353 dzieci. Warunki nauki nie były zbyt łatwe, gdyż nadal dzieci z obu szkół musiały pomieścić się w budynku szkoły nr 1. Z dniem 1.04.1946r. kierownictwo szkoły objął Antoni Szyc. Wtedy postanowiono za wszelką cenę przenieść się do własnego gmachu szkolnego przy ulicy Kościuszki. Młodzież rozpoczęła pracę od zasypywania dołów i dziur na boisku szkolnym. W klasach ustawiono ławki, a brakujące stoły i krzesła dzieci przyniosły z domów. Po świętach wielkanocnych 25.04.1946r. otworzyła swe podwoje nowa szkoła. 28.06.1946r. wręczono świadectwa ukończenia szkoły pierwszym absolwentom.

Rok 1946/1947
We wrześniu 1946r. powstała biblioteka szkolna. Księgozbiór zapoczątkowało kilka tomów przekazanych przez inspektora Szkolnego. Do roku liczba tomów wzrosła do 440. W grudniu 1964r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia uroczystość gwiazdkową zaszczycił swoją obecnością ks. bp. Kowalski. W tym roku szkolnym zakupiono mikroskop do gabinetu przyrodniczo-fizycznego, który stał się pierwszą ważniejszą pomocą naukową. 21.06.1947r. zorganizowano pierwszą wycieczkę szkolną nad morze do Gdyni

Rok 1947/1948
We wrześniu kierownik szkoły zorganizował Koło Opieki Rodzicielskiej, którego przedstawiciele pomagali w organizowaniu życia w szkole. Swoją działalność rozwinęły dwie drużyny harcerskie: męska i żeńska. Powstał Samorząd Szkolny i koło PCK

Rok 1948/1949
W dniach 13-15.10.1948r. dzieci zwiedzały we Wrocławiu Wystawę Ziem Odzyskanych oraz zabytki tego pięknego miasta. Od 1.07. do 30.07.1949r. odbyły się w szkole półkolonie dla dzieci zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Tczewie.

Rok 1949/1950
W okresie świątecznym zabawę, z której dochód przeznaczono na dożywienie dzieci i pomoce naukowe. W styczniu 1950r. założono w szkole telefon. W kwietniu 1950r. odbył się kurs dla tych, którzy w ogóle nie znali języka polskiego, zakończony egzaminem.

Rok 1957/1958
Jesienią 1957r. szkołę zamknięto z powodu panującej grypy. 1.11.1957r. przyznano szkole etat sekretarki. Po feriach zimowych została otwarta świetlica szkolna.

Rok 1958/1959
W 1958r. dotychczas istniejąca Spółdzielnia Uczniowska przekształciła się w Spółdzielnię Uczniowską "Kociewiak" pod patronatem GS "SCh" w Pelplinie .

Rok 1962/1963
W ramach nauczania audiowizualnego Wydział Oświaty Powiatowej Rady Narodowej zakupił telewizor "Klejnot", projektor filmowy i magnetofon. Z funduszu Komitetu Rodzicielskiego zakupiono aparat fotograficzny i urządzono ciemnię fotograficzną.

Rok 1966/1967
1.09.1966r. przekształcono szkołę 7 klasową w 8 klasową szkołę podstawową.

 Rok 1967/1968
W związku ze zwiększającą się liczbą uczniów nastąpiła potrzeba rozbudowy szkoły. Pierwszą cegłę położono 10.11.1967r.

Rok 1968/1969
5.09.1968r. w dniu rozpoczęcia roku szkolnego nastąpiło uroczyste otwarcie nowej części szkoły.

Rok 1970/1971
21.04.1971r. nasi sportowcy odnieśli sukces, zdobywając "mistrzostwo powiatu" w piłce nożnej.

 Rok 1972/1973
1 września kierownictwo szkoły objął mgr Adam Kaszowicz.

Rok 1973/1974
Z dniem 1.09.1973r. nasza szkoła została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną, a stanowisko dyrektora powierzono panu Adamowi Kaszowiczowi. Codziennie autobus dowoził ok. 300 dzieci z Kulic, Rajków, Bielawek i Pomyj. W 1974r. nasz absolwent Leszek Kosedowski został mistrzem Polski w boksie w wadze koguciej podczas 45 Mistrzostw Polski.

Rok 1975/1976
14.02.1976r. naszej szkole nadano imię poety Władysława Broniewskiego.

Rok 1977/1978
Z dniem 1.09.1977r. otwarto stołówkę dla pracowników szkoły.

Rok 1978/1979
Nowym dyrektorem szkoły został mgr Józef Żbik.

Rok 1983/1984
Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej została p. Helena Kuchta.

Rok 1984/1985
Zlikwidowano Zbiorcze Szkoły Gminne i nasza szkoła znowu stała się Szkołą Podstawową Nr 2. Dyrektorem szkoły została mgr Jadwiga Wasiuk .

Rok 1986/1987
Dyrektorem szkoły został mgr Tadeusz Grudniewski.

Rok 1989/1990
W 1990r. po raz pierwszy w historii szkoły wyszła gazetka szkolna "Komar", która redagowana była przez rok.

Rok 1990/1991
Rok ten obfitował w wiele nowości. Wprowadzono nową skalę ocen: od 1 do 6. Do programu nauczania w szkole przywrócono religię. Od tego momentu co roku, uczestniczymy w pięknych przedstawieniach "Jasełek".

Rok 1993/1994
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był dzień 4.05.1994r. wizyta ks. Biskupa Pelplińskiego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi. W ramach wizyty dostojnego gościa odbyło się spotkanie z gronem pedagogicznym, hospitacja lekcji religii i spotkanie z uczniami.

Rok 1994/1995
Nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora szkoły. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, dyrektorem szkoły została p. mgr Maria Czapiewska, wicedyrektorem p. Grażyna Zgoda. Rok ten upływał pod znakiem przygotowań do jubileuszu 50-lecia szkoły. Podczas odnawiania szkoły ujawniło się pęknięcie stropu w "starej" części szkoły, co stanowiło zagrożenie dla uczniów. Wyłączono z użytkowania I piętro. Od 14.12.1994r. kl. I-III rozpoczęły naukę w pomieszczeniach zastępczych - w Domu Kultury, pawilonie Spółdzielni Mieszkaniowej, w salkach katechetycznych i Domku Oazowym. 27.05. 1995r. na stadionie miejskim odbył się Jubileuszowy Festyn zorganizowany przez Komitet Rodzicielski

Rok 1995/1996
11.10.1995r. odbyły się uroczystości Jubileuszu 50-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie. Odbyła się Msza święta oraz uroczystości w szkole. Wśród zaproszonych gości byli: ks.bp.Jan Bernard Szlaga, władze oświatowe, samorządowe, dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy szkoły. Przyznano medale i odznaczenie zasłużonym nauczycielom.

Rok 1996/1997
W dniach 25-27.04.1997r. dyr. Maria Czapiewska uczestniczyła w VI Festiwalu Kultury Polskiej na Łotwie. Nawiązano wówczas współpracę między szkołami: Szkołą Podstawową nr 2 w Pelplinie a Szkołą Polską w Daugavpils. 27.05.1997r. odbył się I Mecz Matematyczny Pelplin-Gniew dla uczniów klas VIII. W ogólnej klasyfikacji zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie i uzyskała puchar przechodni. W dniach 30.05-12.06.1997r. gościliśmy polskie dzieci z Łotwy. Dzieci uczyły się w naszej szkole języka polskiego, a nasi uczniowie poznawali podstawy języka łotewskiego.

Rok 1997/1998
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została p. Beata Owsiak. 17.12.1997r. z okazji 100-rocznicy urodzin Władysława Broniewskiego obchodzono Święto Patrona Szkoły. W dniach 2-3.06.1998r. odbyło się po raz pierwszy badanie kompetencji uczniów klas VII. Celem tego badania była aktualna diagnoza wybranych umiejętności szkolnych uczniów z języka polskiego i matematyki.

Rok 1998/1999
16.10.1998r. przypadła 20-rocznica pontyfikatu Jana Pawła II. Przygotowano uroczystą akademię, przeprowadzono wiele konkursów. Dzieci pisały wiersze o papieżu, a także bardzo osobiste listy do Ojca Świętego. Niektóre z nich dotarły do samego papieża. W drugim semestrze 1999r. nasza pracownia komputerowa została wyposażona w 10 nowych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Sprzęt dostarczono w ramach programu wdrażanego przez MEN pod hasłem "Internet w każdej gminie". 6.06.1999r. w związku z wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie w naszej szkole mieściło się Centrum Prasowe.

Rok 1999/2000
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w nowej strukturze. Powstały szkoły podstawowe i gimnazja. W naszej placówce został utworzony Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego oraz Gimnazjum nr 2. Dyrektorem szkoły w wyniku przeprowadzonego konkursu pozostała mgr Maria Czapiewska.  2.11.1999r. juz po raz drugi zaszczycił nas swoją obecnością ks.bp. Jan Bernard Szlaga. Odbyło się spotkanie z uczniami i gronem pedagogicznym oraz hospitacja lekcji religii. 21.06.2000r. edukację zakończył ostatni rocznik uczniów klas VIII. Według nowego systemu oświaty również uczniowie klas VI zakończyli naukę w szkole podstawowej.

Rok 2000/2001
21.12.2000r. odbyło się w naszej szkole po raz pierwszy spotkanie dla dzieci z rodzin wielodzietnych, na którym wręczano paczki świąteczne. 27.02.2001r. uczniowie szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji promującej życie bez nałogów organizowanej przez Marka Kotańskiego pod hasłem " Łańcuch czystych serc". 4.04.2001r. gościliśmy w szkole poseł Ewę Sikorską-Trelę, zaś 25.04.2001r. na zaproszenie naszego gościa uczniowie zwiedzili Sejm RP w Warszawie.

Rok 2001/2002
W październiku 2001r. powstał Szkolny Klub Europejski, opiekunem został p. Tadeusz Grudniewski. W maju 2002r. uczniowie klas III gimnazjum po raz pierwszy przystąpili do egzaminów z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. 21.06.2002r. pierwsi absolwenci klas III gimnazjum ukończyli szkołę.

Rok 2002/2003
W grudniu 2002r. z inicjatywy parafialnego zespołu Caritas i szkół pelplińskich odbyła się akcja pod hasłem "Serce pełne dobra miej". Dzięki niej przed świętami mogliśmy wspomóc wiele rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie w kategorii szkół miejskich za organizację "Zimowiska 2003". Wyróżnienie przyznała dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Starogardzie Gdańskim Halina Uchman.

Rok 2003/2004
16.11.2003r. odbyła się I Jesienna Biesiada w 2 - czyli niecodzienne spotkanie dla rodziców w szklole. Inicjatorem spotkania był Komitet Rodzicielski pod kierunkiem wicedyrektor Grażyny Zgody.

Rok 2004/2005
21.11.2004r. odbyła się II Jesienna Biesiada w 2 - impreza integrująca wychowawcze działania szkoły i rodziny. W lutym 2005r. gazetka szkolna "Co słychac w Zespole Szkół nr 2? " otrzymała "Złotą Szpaltę" w I Konkursie Gazetek Szkolnych zorganizowanym przez Gazetę Tczewską. Śmierc Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 2.04.2005r. okryła żałobą całą szkolną społecznośc. 4.04.2005r. wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli we Mszy świętej w Bazylice katedralnej w Pelplinie, po której udali się na Górę Jana Pawła II, by złożyc wiązanki kwiatów i zapalic znicze, oddając w ten sposób hołd Ojcu Świętemu, który 6.06.1999r. w tym miejscu koncelebrował Mszę świętą.

Rok 2005/2006
12.10.2005r. odbyły się uroczystości Jubileuszu 60-lecia powstania szkoły. Wśród zaproszonych gości byli: ks. bp Jan Bernard Szlaga, władze oświatowe i wszyscy nauczyciele i pracownicy, którzy w ciągu tych 60 lat pracowali w "dwójce". 13.10.2005r. odbyło się święto szkoły, a 15.10.2005r. Jubileuszowa Biesiada w 2. 3.03.2006r. uczennica klasy IIIa gim. Małgorzata Olszewska została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Fizyka z Astronomią.
W dniach 3-11.06.2006r. juniorzy "Wierzycy" Pelplin, wśród których byli uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w piłkarskim turnieju "Mini Mistrzostwa Świata" w Niemczech, zdobywając III miejsce.

 Rok 2006/2007
12.10.2006r. Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie otrzymał imię nowego patrona Biskupa Konstantyna Dominika. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów na grobie patrona. Podczas Mszy św. ks. bp. Jan Bernard Szlaga poświęcił nowy sztandar. W czasie dalszych uroczystości w szkole wojewoda pomorski wręczył szkole na ręce dyr. M. Czapiewskiej medal SINT SUA PRAEMIA LAUDI - najwyższe odznaczenie, które może przyznać wojewoda. 6.10.2006r. obchodzono święto szkoły, a 7.10.2006r. Jesienną Biesiadę związaną z nadaniem szkole imienia Biskupa Konstantyna Dominika. Nasza szkoła została zakwalifikowana do realizacji projektu "Za rękę z Einsteinem" zorganizowanym przez Politechnikę Gdańską. W projekcie biorą udział uczniowie gimnazjum od 1.03.2007r. do 31.03.2008r.
7.03.2007r. został ustanowiony Dniem Patrona Szkoły. Tego dnia uroczyście odsłonięto na budynku szkoły tablicę poświęconą Biskupowi Konstantynowi Dominikowi. Ogłoszono coroczny konkurs "Dominika"

Rok 2007/2008
12.10.2007r. w ramach projektu "Za rękę z Einsteinem" zorganizowano "Święto Matematyki", podczas którego uczniowie brali udział w różnych konkursach poświęconych matematyce. 13.10.2007r. Jesienna Biesiada w 2 związana była ze Świętem Matematyki. W Gminnym Konkursie Wiedzy - Omnibus 2007, uczeń kl. Ib gim. Paweł Hinz zajął III miejsce, Aleksandra Majer, uczennica kl. VIa została finalistką wojewódzkiego etapu konkursu Matematyka z Przyrodą. Jakub Łaga, uczeń kla. IIIa gim. został finalistą wojewódzkiego etapu konkursu Fizyka z Astronomią.

Rok 2008/2009
13.10.2008r. obchodzono w szkole Święto Nauk Humanistycznych, podczas którego uczniowie zaprezentowali się w różnych konkursach. 18.10.2008r. odbyła się Jesienna Biesiada w 2 związana ze Świętem Nauk Humanistycznych.
W Gminnym Konkursie Wiedzy Omnibus 2008 - Paweł Hinz uczeń klasy IIb gim. zajął I miejsce, a Aleksandra Majer z kl. Ia gim. - III miejsce. Aleksandra Majer została uhonorowana stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach "Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych". Rozpoczęła się II edycja projektu "Za rękę z Einsteinem".

Rok 2009/2010

Od wakacji trwały prace budowlane kompleksu boisk sportowych  „Orlik” oraz wymiany nowej nawierzchni placu apelowego.  14.11.2009 r. nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012 „. Wśród zaproszonych gości byli : minister sportu- Adam Giersz, starosta tczewski -Witold Sosnowski, burmistrz Miasta i Gminy Pelplin-Andrzej Stanuch. VII Jesienna Biesiada w „Dwójce” związana była z otwarciem boisk „Orlik” i przebiegała pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.27.10.2009 r. – Paweł Hinz po raz kolejny zdobył tytuł Omnibusa 2009r. Uczennice naszej szkoły – Aleksandra Majer z kl. II gim. i Justyna Szatkowska z kl. III gim. zostały  stypendystkami programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszarów województwa pomorskiego realizowanego w ramach  „Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”.10. 04.2010 r. pod Smoleńskiem rozbił się prezydencki samolot, którym polska delegacja udawała się na uroczystości do Katynia. Zginęli wszyscy pasażerowie i załoga, w tym prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką. Uczczono pamięć tragicznie zmarłych stosownym apelem.25.06.2010 r. pożegnaliśmy  dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie p. Marię Czapiewską.Po  40 latach  pracy i 16 latach pełnienia funkcji dyrektora w „pelplińskiej dwójce” p. Maria Czapiewska przeszła na zasłużoną emeryturę.

Rok 2010/2011

1.09.2010 r. społeczność szkolna powitała nowego dyrektora szkoły p. Janusza Trepkowskiego – długoletniego nauczyciela fizyki w naszej szkole. Funkcję wicedyrektora objęła p. Barbara Nabakowska - nauczyciel matematyki. W tym roku w Gminnym Konkursie Wiedzy – Omnibus 2010 zwyciężyła Aleksandra Majer z kl.III a gim. „Ryba wpływa do Pelplina”- pod takim hasłem rozpoczęła się z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy Pelplin kampania promocyjna zachęcająca do spożywania ryb. Od 4.02.2011 r. w każdy piątek uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej mogli zjeść obiad, którego głównym produktem były ryby. Aleksandra Majer z kl.III a gim. i Justyna Szatkowska ubiegłoroczna absolwentka po raz kolejny zostały stypendystkami programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego realizowanego w ramach „Projektu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”. 10.03.2011 r. uczniowie kl.I i II gim. uczestniczyli w pokazach studentów Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem” już w II edycji. 25.05.2011 r. odbył się w naszej szkole XV Turniej Matematyczny Pelplin - Gniew dla klas II gim. Puchar zdobyła drużyna z Pelplina. Uczeń naszej szkoły Daniel Jaśniewski zdobył brązowy medal w biegu na 1000 m. w XVII Ogólnopolskim Finale Czwartaków Lekkoatletycznych w Warszawie.

Rok 2011/2012

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Szachowe Kociewia, wspieranym przez powiat tczewski i gminy Pelplin, Morzeszczyn, Gniew. Oprócz rywalizacji sportowej    wielkim osiągnięciem tej imprezy była integracja dzieci i młodzieży.W ramach II edycji „Za rękę z Einsteinem” uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w letniej szkole zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską oraz w dwudniowej wycieczce do Warszawy. 18.02.2012 r. została otwarta nowa biblioteka szkolna. Oprócz przestronnego lokalu biblioteka otrzymała nowe meble oraz nowe lektury.   Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia,otwarcia dokonał dyr. Janusz Trepkowski, a poświęcił ks. inf. Tadeusz Brzeziński.   Uczeń klasy Va Karol Kowalewski zajął III m. w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Baju Baj”, w którym zadaniem uczestników było napisanie bajki i nagranie jej na płytę CD.  W XVII Pomorskim Festiwalu Poetyckim im. Ks. Pasierba organizowanym przez LO w Pelplinie nasza uczennica Agnieszka Narloch z kl. III c gim.  zajęła I m.    W IX Międzywojewódzkim  Festiwalu  Szkolnych  Zespołów  Kociewskich  „Brzad” w Lubichowie – zespół „Gzuby z Pelplińskiej Dwójki” zajął I m.Daniel  Jaśniewski   złotym medalistą w XL Finałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych w Sztumie. Szkoła podstawowa uplasowała się w klasyfikacji drużynowej na 5 miejscu w województwie.  Daniel  Jaśniewski  i Wiktoria Rąbała – najlepsi w Polsce. 23 – 24.06.2012 r. w Łodzi odbyły się XVIII Ogólnopolskie Finały Czwartaków Lekkoatletycznych. Nasi uczniowie – Daniel i Wiktoria zdobyli tytuły Mistrzów Polski w swoich kategoriach wiekowych VI kl. I IV kl. Będą oni reprezentować nasz kraj w międzynarodowych zawodach sportowych we wrześniu 2012 r. w Łodzi. Dodatkową nagrodą   dla nich jest wycieczka do Paryża.  

Mapa Kontakt