Grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie

dyrektor:
mgr Barbara Nabakowska

z-ca dyrektora:
mgr Alina Strójwąs

mgr Bembenek Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

mgr Borys Jolanta

edukacja wczesnoszkolna

mgr Bresa Alicja

edukacja wczesnoszkolna

mgr Chmielecka Iwona

język niemiecki

mgr Chyła Łukasz

wychowanie fizyczne

mgr Czapiewska Mariola

przyroda, geografia, muzyka

mgr Gąsiorowska – Pauch Małgorzata

wychowanie do życia w rodzinie, preorientacja zawodowa, pedagog

mgr Górska Natalia

język angielski, terapia pedagogiczna

mgr Gunia Karolina

język angielski

matematyka

mgr Kowalewska Beata

edukacja wczesnoszkolna

mgr Kwidzińska Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

mgr Lemka Kamila

język angielski

mgr Lewandowska Jolanta

biblioteka

mgr Lisewska Barbara

historia

mgr Maślanka Ewelina

język polski, logopeda

mgr Mazurek – Klein Anna

język polski, logopeda

Meler Danuta

wychowawca świetlicy

mgr Moćko Jarosław

informatyka

mgr Nabakowska Barbara

matematyka

mgr Noch Sylwia

religia, terapia pedagogiczna

mgr Nowacki Mirosław

wychowanie fizyczne

mgr Nowak Anna

matematyka, fizyka

mgr Owsiak Beata

matematyka, fizyka

mgr Pauch Seweryn

historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Piontek Elżbieta

religia

mgr Rutkowska Lucyna

edukacja wczesnoszkolna

mgr Sakowska Anna

język polski, zajęcia artystyczne

mgr Sawczak Dorota

język polski, język angielski

mgr Strójwąs Alina

biologia

mgr Szramowska Teresa

edukacja wczesnoszkolna

mgr Szucki Piotr

wychowanie fizyczne

mgr Świtała Gabriela

pedagog, rewalidacja

mgr Trochowska Arletta

wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Truty Anna

język angielski

mgr Turzyńska Aleksandra

wychowawca świetlicy, pedagog

mgr Wolska Joanna

wychowanie fizyczne, terapia pedagogiczna, rewalidacja

mgr Wolski Andrzej

plastyka, technika, zajęcia artystyczne

mgr inż. Zywert Grażyna

chemia, przyroda

mgr Ewa Żur

edukacja wczesnoszkolna

Wychowawcy klas

Szkoła podstawowa

I a – mgr Katarzyna Kwidzińska

I b – mgr Katarzyna Bembenek

I c – mgr Teresa Szramowska

II a – mgr Beata Kowalewska

II b – mgr Lucyna Rutkowska

II c – mgr Jolanta Borys

III a – mgr Alicja Bresa

III b – mgr Ewa Żur

III a – mgr Katarzyna Bembenek

III b – mgr Teresa Szramowska

IV a – mgr Eżbieta Piątek

IV b – mgr Arleta Trochowska

V a – mgr Kamila Lemka

V b – mgr Anna Nowak

VI a – mgr Sylwia Noch

VI b – mgr Grzegorz Ichniowski

gimnazjum

I a – mgr Karolina Gunia

I b – mgr Ewelina Maślanka

II a – mgr Anna Sakowska

II b – mgr Mariola Czapiewska

II c – mgr Beata Owsiak

III a – mgr Dorota Sawczak

III b – mgr Małgorzata Gąsiorowska–Pauch

Mapa Kontakt