nauczyciele ZS 2 w Pelplinie

 

zespół nauczycieli informatyki, w-f, plastyki, techniki   (7/10)