Nasz Patron

Biskup Konstantyn Dominik

Urodził się 7 listopada 1870 r. w Gnieżdżewie (par. Swarzewo) na Kaszubach. Był drugim spośród trojga dzieci Michała i Anny Derc. Po śmierci matki (gdy miał dwa lata) ojciec ożenił się po raz wtóry z jej siostrą Marcjanną Augustyną. Z tego małżeństwa przyszło na świat dziewięcioro rodzeństwa Konstantyna. Do szkoły podstawowej zaczął uczęszczać 1 kwietnia 1877 r. Dzięki pomocy finansowej wuja, ks. Jakuba Derca, w 1883 rozpoczął naukę w progimnazjum biskupim, tzw. Collegium Marianum w Pelplinie. Od roku 1889 kontynuował swoje wykształcenie w Katolickim Gimnazjum Państwowym w Chełmnie, gdzie należał do Towarzystwa Filomatów, tajnej patriotycznej organizacji uczniowskiej. Egzamin dojrzałości złożył 10 marca 1893 r. Już w miesiąc później (17 kwietnia) ponownie przybył do Pelplina, by podjąć studia w Wyższym Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Rednera, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 25 marca 1897 r. Pierwszą posługę duszpasterską wikariusza wyznaczył mu biskup w gdańskiej parafii podmiejskiej w Starych Szkotach (dzisiejsza Orunia). Po półtorarocznej pracy został przeniesiony na samodzielne już stanowisko kapelana szpitala Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie oraz katechety liceum żeńskiego (17 listopada 1898). Nadto od roku 1900 powierzono mu posługę prefekta w nowo utworzonym konwikcie Collegium Albertinum, przeznaczonym dla gimnazjalistów wyższych klas. Biskup Rosentreter w kwietniu 1911 r. powierzył mu stanowisko wicerektora i ojca duchownego w pelplińskim seminarium, w którym w latach 1920-1932 pełnił funkcję rektora. W tym czasie był także wykładowcą liturgiki, homiletyki i teologii pastoralnej, należąc do wielu towarzystw (Tow. Pomocy Naukowej w Chełmnie), organizacji oraz stowarzyszeń (Polska Liga Przeciwalkoholowa, Sodalicja Mariańska, Stowarzyszenie Dzieci Maryi, Stowarzyszenie Adoratorów, Unia Apostolska Kleru). Był także radcą w Kurii Biskupiej i sędzią prosynodalnym. Mianowany przez Stolicę Apostolską biskupem tytularnym artybitańskim 25 marca 1928 r., przyjął sakrę z rąk biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, zostając w Pelplinie jego biskupem pomocniczym. Do wybuchu drugiej wojny światowej pełnił wiele urzędów i funkcji: był m. in. rektorem seminarium do 1932 r., dziekanem Kapituły Katedralnej od czerwca 1928 r., dyrektorem Związku Towarzystw Dobroczynnych do 1930 r., został mianowany w 1932 r. pierwszym referentem w kurii, w 1933 r. dyrektorem Diecezjalnych Dzieł Misyjnych, w 1934 cenzorem ksiąg religijnych, w kwietniu 1936 r. wikariuszem generalnym. Od września do grudnia 1939 r. sprawował rządy w diecezji, a będąc w tym czasie ciężko chory uniknął aresztowania i losu kapłanów pelplińskich zamordowanych 20 października. Po odzyskaniu zdrowia został internowany przez Niemców 31 stycznia 1940 r. i umieszczony najpierw w szpitalu, a następnie w klasztorze ss. elżbietanek. Pełniąc tam funkcję kapelana zmarł w opinii świętości 7 marca 1942 r. Został pochowany na cmentarzu w Oruni. Po ekshumacji i przewiezieniu zwłok do Pelplina dnia 7 III 1949 r., w rocznicę śmierci odbył się uroczysty pogrzeb. Od 1965 roku toczy się w Rzymie proces kanoniczny o jego beatyfikację.

","zarovnanie":"center","position_x":0,"position_y":26,"position_z":2,"width":100,"height":17,"font_family":"Open Sans","b":true,"font_size":12,"color":"#f70d10","caption":"Tekst 1","bgColor":"#ed070b","bgTransparency":0,"animacia":"top","cakaPred":0,"trvanie":2000,"poradie":0,"decoration":"none"}],"images":[{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/1.jpg","position_x":13,"position_y":47,"position_z":3,"width":27,"height":50,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 1","poradie":0,"realWidth":431,"realHeight":512},{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/BpDomik.jpg","position_x":62,"position_y":47,"position_z":4,"width":22,"height":50,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 2","poradie":0,"realWidth":160,"realHeight":233}],"bgColor":"#7fd2f0","myVal":25},{"texty":[],"images":[{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/2.jpg","position_x":0,"position_y":0,"position_z":2,"width":103,"height":99,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 1","poradie":0,"realWidth":540,"realHeight":321}],"bgColor":"#7fd2f0","myVal":25},{"texty":[],"images":[{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/3.jpg","position_x":11,"position_y":1,"position_z":2,"width":82,"height":98,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 1","poradie":0,"realWidth":640,"realHeight":480}],"bgColor":"#7fd2f0","myVal":25},{"texty":[],"images":[{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/5.jpg","position_x":31,"position_y":0,"position_z":2,"width":40,"height":101,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 1","poradie":0,"realWidth":317,"realHeight":512}],"bgColor":"#7fd2f0","myVal":25},{"texty":[],"images":[{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/8.jpg","position_x":8,"position_y":1,"position_z":2,"width":83,"height":99,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 1","poradie":0,"realWidth":640,"realHeight":480}],"bgColor":"#7fd2f0","myVal":25},{"texty":[],"images":[{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/11.jpg","position_x":3,"position_y":1,"position_z":2,"width":44,"height":100,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 1","poradie":0,"realWidth":200,"realHeight":292},{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/12.jpg","position_x":48,"position_y":0,"position_z":3,"width":47,"height":98,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 2","poradie":0,"realWidth":527,"realHeight":693}],"bgColor":"#7fd2f0","myVal":25},{"texty":[],"images":[{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/13f6bfc72dcc52c7e23dc496ba6c88bb.jpg","position_x":0,"position_y":0,"position_z":2,"width":41,"height":99,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 1","poradie":0,"realWidth":800,"realHeight":1203},{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/14.jpg","position_x":38,"position_y":37,"position_z":3,"width":62,"height":45,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 2","poradie":0,"realWidth":350,"realHeight":157}],"bgColor":"#7fd2f0","myVal":25},{"texty":[],"images":[{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/15.jpg","position_x":0,"position_y":0,"position_z":2,"width":58,"height":57,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 1","poradie":0,"realWidth":800,"realHeight":485},{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/17.jpg","position_x":43,"position_y":41,"position_z":3,"width":57,"height":60,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 2","poradie":0,"realWidth":350,"realHeight":229}],"bgColor":"#7fd2f0","myVal":25},{"texty":[],"images":[{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/28.jpg","position_x":1,"position_y":22,"position_z":2,"width":35,"height":60,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 1","poradie":0,"realWidth":472,"realHeight":512},{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/31.jpg","position_x":48,"position_y":49,"position_z":3,"width":47,"height":50,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 2","poradie":0,"realWidth":754,"realHeight":504},{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/32.jpg","position_x":37,"position_y":3,"position_z":4,"width":49,"height":50,"saveRatio":true,"area":"fited","animacia":"none","trvanie":0,"cakaPred":0,"caption":"Obrazek 3","poradie":0,"realWidth":420,"realHeight":271}],"bgColor":"#7fd2f0","myVal":25}],"slideWidth":732,"slideHeight":458,"actualSid":0,"autoSlideSize":true,"slideRatio":0.625,"prechod":"click","trvanieSnimky":10000,"showNavigation":true}', 'royalContainer' : sliderContainer, 'lang' : "pl", 'debug' : debug, 'school_id': "zs2pelplin", }); nieco.royalslidereditor('getRoyalTag', sliderContainer); });

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie
    ul. Kościuszki 12 A
    83 - 130 Pelplin
  • (+48) 58-536-15-69
    [email protected]

Galeria zdjęć

').appendTo(parentElem); fileid = fileid ? fileid : '' $j.post('/photos/?jwgc=EdupageGalleryViewer&photo='+albumid+'&gallery='+galleryid+'&fileid='+fileid, {}, function(data) { if (data != '') { $div.html(data); $div.css('background-image','none'); } }); shownGalleryDialog = $div; $div.on('remove',function() { window.location.hash = ''; shownGalleryDialog = null; for (var i=0;i