Rekrutacja

KOMUNIKAT  DLA RODZICÓW

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie informuje, że w dniu 16.04.2018r. komisja rozpatrzyła wnioski o przyjęcie dzieci do szkoły.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego komisja ustaliła, że wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019. 

Jednocześnie informuję, że zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej odbędzie się w czerwcu br.  Dokładną datę podamy w późniejszym terminie.

 

Barbara Nabkowska

Pelplin, 25.04.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019. Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w terminie od 01 marca 2018r. do 09 kwietnia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 14.30.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zostaną przyjęte do klasy pierwszej z urzędu na podstawie karty zgłoszenia, natomiast dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegać będą rekrutacji na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zgodnie z zarządzeniem Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pelplin.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zgloszenie_dziecka_do_klasy_pierwszej_SP.doc

Wniosek_o_przyjecie_doSP_(dla_dziecka_spoza_obwodu).docx

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie
    ul. Kościuszki 12 A
    83 - 130 Pelplin
  • (+48) 58-536-15-69
    [email protected]

Galeria zdjęć

').appendTo(parentElem); fileid = fileid ? fileid : '' $j.post('/photos/?jwgc=EdupageGalleryViewer&photo='+albumid+'&gallery='+galleryid+'&fileid='+fileid, {}, function(data) { if (data != '') { $div.html(data); $div.css('background-image','none'); } }); shownGalleryDialog = $div; $div.on('remove',function() { window.location.hash = ''; shownGalleryDialog = null; for (var i=0;i