Loading Flash movie...

   

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Kościuszki 12a w Pelplinie

  • Zarządzenie nr 13 Burmistrza Miasta i gminy Pelplin

  • Regulamin rekrutacji do oddziału klasy pierwszej SP

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP

  • Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej SP

Gimnazjum nr 2
ul. Kościuszki 12a w Pelplinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Kontakt