Struktura wykorzystania czasu wolnego a stan zdrowia dzieci i młodzieży
                                                                                                            Janusz Trepkowski
 
Kształtowanie struktury zachowań dzieci i młodzieży w czasie wolnym
                                                                                                            Janusz Trepkowski