Uroczystość nadania imienia szkole

Ad maiorem Dei glorian
Na większą chwałę Boga

    To zawołanie Sługi Bożego Biskupa Konstatntyna Dominika, które często powtarzał już od lat seminaryjnych, zarówno słowami, jak i potwierdzał swym życiem przywołuję dziś w dniu nadania Jego imienia naszej szkole.

Na większą chwałę Boga

    Wśród szkół Pelplina nasza dwójka otrzymała imię patrona, którego życie w większości upłynęło w naszym mieście. Jako kapłan pełnił odpowiedzialne funkcje aż po mianowanie Go biskupem pomocniczym w diecezji chełmińskiej.
    Przyszedł taki moment w życiu szkoły, że zapragnęliśmy mieć patrona, którego postać miała stać się wzorem, dumą, autorytetem dla naszych wychowanków.
    To młodzież zwracając się do mnie z pismem uzasadniła: "Prosimy, aby patronem naszej szkoły był właśnie Biskup Dominik. Uważamy, że to człowiek godny naśladowania". W uzasadnieniu wykorzystali fragment przemówienia ks. infułata Franciszka Sawickiego.
    "Poważali go wszyscy, ponieważ był świętobliwym, kochali go, ponieważ miał tyle serca dla wszystkich i dla każdego z osobna. On przecież nie był tym "wielkim", lecz tylko tym "małym", ale tak bardzo kochanym biskupem. Wobec niego było tylko zaufanie i miłość. Z tym zaufaniem przychodzili do Niego biedni, a On nikomu nie odmówił.
    Z grobu przemawiać może będzie więcej jeszcze niż za życia. Odwiedzać Go będą wszyscy. Modlić się będą za Niego, ale także do Niego, żeby się wstawiał za nimi do Boga. Bo jesteśmy pewni, że On jest i będzie wielkim naszym patronem (...)"
    Mam nadzieję, że Jego bogatą osobowość będą traktować jako wzór do naśladowania zarówno nauczyciele jak i uczniowie.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2
Maria Czapiewska