ROK 2008 ROKIEM CYSTERSÓW

          Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007r. Rok 2008 został ustanowiony Rokiem Cystersów. Pelplin jest bowiem centralnym punktem w Pomorskiej Pętli Szlaku Cysterskiego. Piękna Bazylika  katedralna w Pelplinie jest właśnie kulturowym dziedzictwem pozostawionym przez nich. 

          Nasza szkoła włączyła się również w obchody tego rok. Wydany zostanie specjalny numer gazetki szkolnej. W gablotach zaprezentowane zostaną wystawy o cystersach i ich dziełach, uczniowie przygotują scenki teatralne o działalności mnichów w białych habitach, przeprowadzony zostanie konkurs  literacko- historyczny zatytułowany: „ Cystersi na pelplińskim szlaku”, konkurs plastyczny dla najmłodszych uczniów, powstaną też albumy tematycznie związane z działalnością cystersów.

                                                                                                                           Red.

W średniowieczu cystersi byli na naszych ziemiach prawdziwą potęgą - mieli aż 40 klasztorów. A czego tylko się tknęli, wychodziło im doskonale: przedsiębiorczy mnisi byli nowoczesnymi jak na owe czasy rolnikami, z powodzeniem zajmowali się rzemiosłem, handlem, zakładali szkoły i biblioteki, wznosili piękne budowle. Ich zasługi dla rozwoju cywilizacyjnego ziem polskich są niepodważalne. 

Pelplin jest centralnym punktem w Pomorskiej Pętli Szlaku Cysterskiego. Wokół tej tematyki powstaje wciąż wiele inicjatyw, które sprzyjają rozwojowi Pomorza, w tym także samego Pelplina. Rok 2008 jest wyjątkowym czasem dla tematyki związanej z Cystersami. W Pelplinie odbędzie się szereg wydarzeń informacyjno – promocyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego Cystersów. 

Perły i perełki na szlaku

W dawnych opactwach cysterskich na Pomorzu (wschodnim i środkowym) oraz Kujawach cystersi pozostawili szczególne bogactwo materialne i duchowe. Istotnymi punktami są tu zespoły poklasztorne: Bukowo, Byszewo – Koronowo, Pelplin oraz Oliwa (opactwa męskie), jak również ośrodki dawnego życia zakonnego cysterek w Żarnowcu, Chełmnie i Toruniu. Spuścizna „szarych mnichów” to imponujące założenia klasztorne oraz liczne kościoły parafialne i filialne, kaplice i domeny gospodarcze w pobliżu klasztorów. Obiekty te, wraz z pozostałym dziedzictwem architektonicznym i ruchomym, wpisują się w Pomorski Szlak Cysterski stanowiąc o atrakcyjności wspomnianych regionów, które posiadają też ogromny potencjał przyrodniczo – krajobrazowy i gospodarczy oraz dość dobrze zorganizowaną bazę turystyczną i rozbudowaną sieć komunikacyjną.

Wędrujących pomorską ziemią urzeka różnorodność krajobrazów tego regionu. Nie mniej jednak jej bogactwo kulturowe, w tym szczególnie zaznaczone w architekturze i sztuce dziedzictwo Zakonu Cystersów. Szarzy mnisi wnieśli bowiem olbrzymi wkład w rozwój kultury Pomorza. Przekona się o tym każdy turysta i pielgrzym zwiedzający obiekty skupione na Pomorskim Szlaku Cysterskim.

W  Pelplinie pięknością urzeka Bazylika katedralna.

Historia i kultura Pomorskiego Szlaku Cysterskiego 

Cystersi i cysterki na Pomorzu przywiązywali dużą wagę do rozwoju intelektualnego, o czym świadczą pozostałości biblioteczne. Dziś książnice pocysterskie Pelplina i Oliwy należą do najcenniejszej części polskiego dziedzictwa kulturowego.