O szkole

Historia szkoły

Do roku 1937 w Pelplinie istniała tylko jedna szkoła powszechna. Ze względu na wielką ilość dzieci zdecydowano o budowie drugiego budynku szkolnego przy ulicy Kościuszki. Z inicjatywy miejscowego społeczeństwa i samorządu przystąpiono do budowy. Kamień wegielny poświecił J.E. ks. biskup Stanisław Okoniewski. Podczas wojny i okupacji budynek został wykończony oraz wyposażony w sprzet. W ostatnich miesiącach wojny, w roku 1945 gmach szkoły został uszkodzony, umeblowanie całkowicie niszczone, szyby powybijane, tak, ze po zakończeniu wojny budynek nie nadawał się do użytku. 

 

LATA CZTERDZIESTE XX WIEKU

Postanowieniem Władz Szkolnych z początkiem roku szkolnego 1945/1946 otwarto Publiczną Szkołę Powszechną Nr 2 w Pelplinie. Inauguracja roku szkolnego odbyła się 4 września 1945 r. Pierwszym kierownikiem szkoły został Władysław Sternal. W skład grona nauczycielskiego weszli: Antoni Przystalski, Józefa Lisewska, Michalina Hetmann, Gertruda Serwin, Halina Mikusińska, Antoni Spigarski, Halina Sternal i Eryka Nierzwicka. Do szkoły uczęszczało 353 dzieci. Warunki nauki nie były zbyt łatwe, gdyż nadal dzieci z obu szkół musiały pomieścić się w budynku Szkoły Nr 1.

1 kwietnia 1946 r. kierownictwo szkoły objął Antoni Szyc. Po świętach wielkanocnych, 25 kwietnia 1946 r. postanowiono przenieść naukę do własnego gmachu szkolnego przy ulicy Kościuszki. W maju tego samego roku powstała Spółdzielnia Uczniowska, której opiekunką została Gertruda Serwin. 28 czerwca 1946 r. wręczono świadectwa ukończenia szkoły pierwszym absolwentom. Jesienią 1946 r. powstała biblioteka szkolna, rok później pierwsze organizacje społeczne: harcerstwo, samorząd szkolny, PCK.

21 czerwca 1947 r. z inicjatywy pani Aleksandry Szyc zorganizowano pierwszą wycieczkę szkolną nad morze do Gdyni. W tym samym roku powłano do życia Koło Opieki Rodzicielskiej. Od 1948 r. zorganizowano akcję dożywiania dzieci w szkole, zaś wiosną 1949 r. odbyło się badanie wyników nauczania. 

LATA PIĘĆDZIESIĄTE XX WIEKU

W styczniu 1950 r. założono w szkole telefon, zaś w kwietniu odbył się kurs dla tych, którzy w ogóle nie znali języka polskiego. Zakończony został egzaminem. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1951/1952 odbyła się w podniosłym nastroju. Szkoła witała "siedmiolatki Polski Ludowej". Dzieci otrzymały prezenty: książeczki, przybory szkolne i słodycze.

W roku szkolnym 1952/1953 wprowadzono do programu klasy VII nowy przedmiot - "Nauka o Konstytucji". Rok ten charakteryzował się rozwojem organizacji zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły: Szkolne Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego, PCK oraz kół zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, historyczne, śpiewu, Szkolne Koło Sportowe i Szkolne Koło Oszczędności.

Jesienią 1957 r. szkołę zamknięto na okres dziesięciu dni z powodu panującej grypy. 1 listopada 1957 r. przyznano szkole etat sekretarki. Stanowisko to objęła Jadwiga Krzemińska. Po feriach zimowych, w 1958 r. została otwarta świetlica szkolna. Kierownictwo objął Stanisław Groth. 24 października 1959 r. dotychczasowa Spółdzielnie Uczniowska przekształciła się w Spółdzielnię Uczniowską "Kociewiak" pod patronatem Gminnej Spółdzielni "samopomoc Chłopska" w Pelplinie. Opiekunką została Helena Warnke (Kuchta).

LATA SZEŚĆDZIESIĄTE XX WIEKU

Wiosną 1960 r. na zebraniu Komisji Oświatowej uchwalono zbudowanie w czynie społecznym sali gimnastycznej. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1960/1961 otwarto szkołę w Rożentalu. W 1961 r. Pelpliński Zakład Stolarski zbudował szkolny kiosk dla Spółdzielni Ucznowskiej "Kociewiak". W Dniu Dziecka, dzieci w uroczystym pochodzie maszerowały ulicami miasta w pomysłowych strojach. Po raz pierwszy, w życiu szkoły Rada Pedagogiczna przyznała "Odznakę wzorowego ucznia" najlepszym uczniom szkoły. Odznakę przyznano: Urszuli Szreder, Irenie Szwoch, Jadwidze Jelito, Jerzemu Brzezińskiemu, Marii Wieckiej, Krystynie Netkowskiej i Krystynie Hyle.

W roku szkolnym 1961/1962 pierwszy tytuł naukowy magistra w dziejach naszej szkoły zdobył Jerzy Ulanowski. Rok później, w ramach nauczania audiowizualnego Wydział Oświaty Powiatowej Rady Narodowej zakupił telewizor "Klejnot", projektor filmowy i magnetofon, zaś z funduszu Komitetu Rodzicielskiego zakupiono aparat fotograficzny i urządzono ciemnię fotograficzną.

1 września 1966 r. przekształcono powszechną szkołę siedmioklasową w ośmioklasową szkołę podstawową. W związku ze zwiększającą się liczbą uczniów nastąpiła potrzeba rozbudowy szkoły. 10 listopada 1967 r. pierwszą cegłę pod rozbudowę szkoły położyła Krystyna Solecka, sekretarz PMRN w Pelplinie, następnie zaś kierownik szkoły Antoni Szyc. 5 września 1968 r. w dniu rozpoczęcia roku szkolnego nastąpiło uroczyste otwarcie nowej części szkoły. Od 5 listopada 1969 r. nasza szkoła powiększyła się o dzieci z Janiszewka, gdyż rozwiązano tamtejszą szkołę.

Praktykę pedagogiczą w naszej szkole odbywały: Grażyna Bielska, Anna Sielska (Grudniewska) i Grażyna Krajnik (Zgoda). 

LATA SIEDEMDZIESIĄTE XX WIEKU

20 listopada 1970 r. w Tczewie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela, podczas której honorową odznakę "Zasłużony Ziemi Gdańskiej" otrzymał kierownik szkoły Antoni Szyc, zaś złotą odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego nauczycielka Barbara Zaborowska. 

21 kwietnia 1971 r. nasi sportowcy odnieśli sukces, zdobywając "mistrzostwo powiatu" w piłce nożnej. Drużynę w składzie: bramkarz Mirosław Heś, Czesław Listewnik, Henryk Tandecki, Kazimierz Kasper, Mariusz Michna, Roman Kreja, Andrzej Rogalewski, Bogdan Drossel, Marek Piotrowski, Andrzej Jakubowski przygotowywał do zawodów Tadusz Guz. 

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 1971/1972, po 27 latach na kierowniczym stanowisku, szkoła pożegnała kierownika Antoniego Szyca. 1 września 1972 r. stanowisko to objął mgr Adam Kaszowicz, zastępcą została Barbara Zaborowska. Do tradycji szkolnych wprowadzono ślubowanie klas pierwszych.

Z dniem 1 września 1973 r. szkoła została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną, do której dowożono dzieci z Kulic, Rajków, Bielawek i Pomyj. W 1974 r. nasz absolwent Leszek Kosedowski został mistrzem Polski w boksie w wadze koguciej podczas 45. Mistrzostw Polski. 14 lutego 1976 r. naszej szkole nadano imię poety Władysława Broniewskiego. Podczas uroczystości Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Augustyn Zander przekazał dyrektorowi sztandar szkoły, młodzież zaś złożyła ślubowanie. Odsłonięcia popiersia patrona dokonał emerytowany kierownik Szkoły nr 2 - Antoni Szyc. 7 marca 1978 r. w sali nr 16 otwarta została Izba Pamięci Narodowej. 

We wrześniu 1978 r. pożegnano dotychczasowego dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej mgr Adama Kaszowicza, a stanowisko to objął mgr Józef Żbik. 

LATA OSIEMDZIESIĄTE XX WIEKU

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie
    ul. Kościuszki 12 A
    83 - 130 Pelplin
  • (+48) 58-536-15-69
    [email protected]

Galeria zdjęć

').appendTo(parentElem); fileid = fileid ? fileid : '' $j.post('/photos/?jwgc=EdupageGalleryViewer&photo='+albumid+'&gallery='+galleryid+'&fileid='+fileid, {}, function(data) { if (data != '') { $div.html(data); $div.css('background-image','none'); } }); shownGalleryDialog = $div; $div.on('remove',function() { window.location.hash = ''; shownGalleryDialog = null; for (var i=0;i