REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE  2016

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  NR 2

Tegoroczne rekolekcje dla uczniów pelplińskiej "dwójki" odbyły się w dniach 13-16 marca 2016 r.

 Rozpoczęliśmy je niedzielną mszą św. W kolejne dni spotkania odbywały się w czterech  grupach wiekowych: klasy I – III sp,IV – VI sp, I -II gim. oraz III gim. Przez dwa dni ( poniedziałek i wtorek ) podczas spotkań  słuchaliśmy nauk księży kleryków, ks. Piotra Lipkowskiego, a w kościele ks. proboszcza. Natomiast młodzież klas III gimnazjum miała spotkania z ks. Wojciechem Niemczewskim.

Ostatniego dnia wszystkie grupy uczestniczyły we mszy św. pod przewodnictwem naszego  proboszcza ks. inf. Tadeusza Brzezińskiego.

         W tym roku wszyscy  zastanawialiśmy się  jak w Roku Miłosierdzia stawać się coraz lepszymi, aby nasze wysiłki i dążenia przynosiły jak najpiękniejsze owoce.

 Mamy świadomość konieczności ciągłego naszego nawracania się,  wewnętrznej przemiany i zerwania z grzechem.

Pamiętamy, że ludzie wiary całe życie odprawiają rekolekcje, a każdy dobrze przeżyty dzień, pokonany grzech i uczynione dobro, to właśnie owoce tego błogosławionego czasu.  Nasi rekolekcjoniści przekazywali nam, że wiara staje się przekonująca wtedy, kiedy wyraża się w miłości bliźnich.

 

          W imieniu całej wspólnoty szkolnej Zespołu Szkół nr 2 im. Bpa. Konstantyna Dominika pragniemy z całego serca podziękować księdzu Proboszczowi,  ks. Piotrowi, ks. Wojciechowi  oraz księżom Klerykom za przeprowadzone rekolekcje wielkopostne.

 Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy przekazywali nam całe bogactwo duchowych wartości. Dzięki naukom mogliśmy zbliżyć się do Boga i na nowo Go poznawać i jeszcze mocniej pokochać.

 Rekolekcje były dla nas czasem pogłebienia osobistej relacji z Jezusem, która z kolei pozwoli nam być świadkami Zmartwychwstałego w życiu codziennym.  

         Dziękując za trud przeprowadzenia  rekolekcji

życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia, potrzebnych łask

  i wszelkiego dobra na każdy dzień.