PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

1 marca już po raz szósty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ostatnich latach ich bohaterska i tragiczna zarazem historia coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania, także wśród  młodego pokolenia. Wzrost zainteresowania dziejami Żołnierzy Wyklętych nie wynika jedynie z faktu, że były one przez wiele lat zakłamywane lub przemilczane. Historia całych oddziałów i pojedynczych żołnierzy powojennego podziemia pomaga kształtować patriotyczną postawę, inspiruje do działania na rzecz wspólnego dobra.

2 marca młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w prelekcji Piotra Szubarczyka, historyka,  pracownika Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku W interesujący sposób  mówił  on o ludziach niezłomnych, o ludziach polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Przez wiele lat tym ludziom, którzy poświęcili zdrowie, życie dla ojczyzny, odmawiano dobrej pamięci i należnej wdzięczności. Tak się potoczyła nasza historia, że zarówno bohaterscy żołnierze Armii Krajowej, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie jak i powojenna partyzantka niepodległościowa, długo czekali na należną im pamięć. Prelekcja  Piotra Szubarczyka była niezakłamaną lekcją historii.

AMK