Zajęcia otwarte z języka niemieckiego w klasie I a gimnazjum

We wtorek  2  lutego i w czwartek 4 lutego 2016r. w klasie I a gimnazjum odbyły się zajęcia otwarte z języka niemieckiego dla rodziców. Podczas zajęć uczniowie poznali zasady określania czasu zegarowego oficjalnie oraz potocznie. Poznali słowa grzecznościowe, które mogli zastosować w rozmowach. Utrwalili także tworzenie zdań z czasownikami rozdzielnie złożonym oraz słownictwo określające pory dnia oraz czynności codzienne. Wszyscy uczniowie chętnie brali udział w zajęciach i prezentowali swoje wiadomości i umiejętności.        

Iwona Chmielecka