Zajęcia otwarte w klasie II b

We wtorek 19 stycznia 2016r. w klasie IIb odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Na zajęciach była także obecna pani dyrektor Barbara Nabakowska. Podczas zajęć uczniowie utrwalili umiejętność mnożenia w zakresie 100 oraz omówili lekturę pt.: „Królowa Śniegu”. Wszyscy uczniowie chętnie prezentowali swoje wiadomości i umiejętności przed rodzicami.        

Lucyna Rutkowska