VII konkurs biblijny

            

 

 

Uczniowie naszej szkoły od kilku lat wczytują się w samodzielną lekturę Pisma świętego

oraz rozwijają umiejętności interpretowania tekstów biblijnych.

W tym roku szkolnym tematykę konkursu stanowią

fragmenty Dziejów Apostolskich opisujące historię Pawła Apostoła.

 Wymagane od uczniów umiejętności i wiedza w zakresie tekstów biblijnych będących

przedmiotem konkursu obejmują i rozszerzają Podstawę programową katechezy Kościoła

katolickiego w Polsce, stosownie do poszczególnych etapów edukacji szkolnej.

Tekstem źródłowym wykorzystywanym w konkursie jest Biblia Tysiąclecia.

Konkurs jest trzystopniowy. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach są przeprowadzane

w formie pisemnej. Uczestnicy rozwiązują test zawierający zadania otwarte i zamknięte

o różnym stopniu trudności.

 

Konkurs na etapie szkolnym odbył się 3 grudnia.

Do kolejnego etapu – rejonowego zakwalifikowali się uczniowie:

  

Szkoła podstawowa

TRZCIŃSKI FRYDERYK – klasa 6a

SZAFRANIEC NATANIEL – klasa 5b

Gimnazjum

RUS JAKUB – klasa 3a

BLOMBERG ALICJA – klasa 3a

OSSOWSKI RAFAŁ – klasa 3b

Etap rejonowy odbędzie się 9 lutego 2016 roku w  Liceum Ogólnokształcącym

im. Św. Jadwigi Królowej w Tczewie.