Pamięci tych, którzy odeszli...


30 października uczniowie klasy II a pod opieką wychowawcy i rodziców udali się na pelpliński cmentarz. Dzieci wykonały na tę okazję stroiki i przyniosły znicze. Tego dnia nie odwiedzały grobów swoich bliskich. Wieńce i znicze składały na mogiłach poległych za ojczyznę. Modliły> się przy grobie patrona szkoły - Biskupa Konstantyna Dominika.W ten sposób uczciły pamięć tych, którym tak wiele zawdzięczamy.


B. Kowalewska