GRATULACJE DLA NASZYCH UCZNIÓW

Fot. Anna Szczygeł

 

26 września  w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyło się, już po raz dziesiąty, wręczenie stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Stypendia te  przyznawane są  zdolnym uczniom, pochodzącym z niezamożnych rodzin.   W jubileuszowej edycji stypendia otrzymało 17 młodych osób, a temat obowiązkowej pracy pisemnej dotyczył 25-lecia samorządności lokalnej w odniesieniu do Pelplina.  W .gronie stypendystów znaleźli się uczniowie  naszej szkoły: Karolina Frost, Marta Szymańska, Klaudia Mamel (gimnazjum) oraz Łukasz Mamel (szkoła podstawowa). Uczniom gratulujemy.

AMK