to konkurs skierowany do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VI

oraz gimnazjum. Uczniowie podejmują wyzwanie i zdobywają punkty

podczas kolejnych konkursów religijnych w ciągu całego roku szkolnego. W tym roku szkolnym odbyło się 7 konkursów,

w tym 4 międzyszkolne i 2 międzywojewódzkie, kuratoryjne.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż za aktywny udział

w konkursach religijnych, w roku szkolnym 2015/2016 tytuł

 

uzyskuje w SZKOLE PODSTAWOWEJ

– JULIA KUCZKOWSKA, uczennica klasy 6a,

natomiast w GIMNAZJUM – JAKUB RUS, uczeń klasy 3 a.

Julii i Jakubowi gratulujemy ogromnej wiedzy,

wytrwałości i chęci czerpania ze źródeł wiary!

Główny patronat nad konkursem objął

ks. infułat Tadeusz Brzeziński – proboszcz parafii katedralnej. Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów

oraz stypendium jednorazowego odbyło się

podczas zakończenia roku nauki.