19 – 20.09.15 XV JARMARK CYSTERSKI W PELPLINIE

W średniowiecznym pochodzie ulicami Pelplina naszą szkołę reprezentowali uczniowie w przebraniach czarownic, aniołków i diabełków. Radości z uczestniczenia w tym ważnym dla naszego miasta święcie, nie zmąciła deszczowa pogoda. Korowód rozpoczął się przy ulicy Wybickiego. Jego trasa przebiegała wzdłuż ulicy Mickiewicza, z przystankiem przed Urzędem Gminy
i Miasta Pelplin. W tym miejscu odsłuchaliśmy hejnału, oraz obejrzeliśmy przekazanie Klucza do Miasta Księciu Mestwinowi. Następnie kontynuowaliśmy pochód, który zakończyliśmy na placu przed Collegium Marianum. Wydarzenie to niewątpliwie pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników.  

 Samorząd Uczniowski