Running Dictation

Na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego uczniowie klas IV i VI mieli okazję zapoznać się z zasadami gry Running Dictation. Gra ta nie wymaga wielu przygotowań. Można ją wykorzystać z każdym tekstem w celu uatrakcyjnienia lekcji czy rozwinięcia umiejętności czytania, pisania czy kondycji fizycznej J Co więcej, każdy typ ucznia (wzrokowiec, słuchowiec czy kinestetyk) znajdzie w tej zabawie coś dla siebie.

Na czym to polega? Nauczyciel wiesza fragment tekstu na drzwiach wejściowych, korytarzu czy innym miejscu odległym od ławek uczniów. Dzielimy klasę na kilka grup. Każda grupa wybiera osobę, której zadaniem będzie bieganie od grupy do tekstu i przedyktowanie podanego fragmentu. Zadaniem grupy jest zapisać dyktowany przez kolegę tekst. Grupa, która jako pierwsza przepisze zadany fragment tekstu (bezbłędnie lub z najmniejszą ilością błędów) wygrywa. Zwycięzcy w klasie IV i VI dodatkowo zostali nagrodzeni słodką przekąską J  Tego typu ćwiczenie może być świetnym sposobem na początek lekcji doskonalącej umiejętności czytania.

Karolina Gunia