Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń

Relacja z działań w ramach konkursu Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń

Kolejne zadania zostały zrealizowane. To już 8 i 9 zadanie, spośród dziesięciu, jakie mamy do wykonania. Do naszej szkoły zaprosiliśmy przedstawicieli służb pomocowych i porządkowych i w dn. 13 maja br gościliśmy przedstawicieli: Komendy Policji w Pelplinie p. Mariusza Nałmowicza, Straży miejskiej w Pelplinie – p. Alicje Raszeja, Kuratorskiej Służby Sądowej – p. Małgorzatę Muchowską oraz Caritas Diecezji Pelplińskiej -  p. Michała Wieczorkowskiego.  Z żalem przyjęliśmy informację, że w spotkaniu nie weźmie udziału p. Ewa Kuniszewska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego działalność na rzecz lokalnej społeczności, jest niezwykle ważna.

Spotkanie zostało przeprowadzone pod hasłem „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy? Goście przedstawili działalność instytucji pod katem niesienia pomocy potrzebującym i poszkodowanym. Uczniowie zadawali pytania gościom, ale najchętniej panu policjantowi.

 W drugiej części spotkania przedstawione zostało zagadnienie: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Tu szczególnie ciekawe okazały się informacje przekazane przez panią kurator i dzielnicowego. reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.