Menu

Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 - 15.30

karta zgłoszenia dziecka do świetlicy                                               wychowawcy świetlicy

Baśniowy świat

Krokusy

Wiosna tuż, tuż...

Dzień Niedźwiedzia Polarnego

Dzień Dinozaura

Ptaszki zimą...

Kalkomania

Na początku grudnia wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowali konkurs plastyczny. Zadanie skierowane było dla uczniów klas I-III SP i polegało na wykonaniu dowolną techniką bombki bożonarodzeniowej. Dostarczone prace przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Powołana komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia, gdyż wśród 42 bombek trzeba było wyłonić zwycięzców. Po burzliwych naradach nagrodzono najpiękniejsze prace. Oto wyniki:

I miejsce: Nina Janka  Ia oraz Martyna Truty IIb

II miejsce: Magdalena Szymańska Ia, Magdalena Grabowska Ib, Michał Pliszka Ia

III miejsce: Michał Domański Ib, Sandra Szatkowska Ia, Oliwier Szutta IIc, Sandra Chyła IIc, Emilia Herkt Ia, Antonina Toporowska IIb, Martyna Szulist Ib, Patrycja Peplińska Ib

 
Wyróżnienie: Oliwier Łobocki IIc, Maja Mondrachowska Ib, Lena Dmuchowska Ib, Maria Mucha Ib, Błażej Racki Ia, Kacper Mamel Ia.

Laureatom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za tak liczny udział w konkursie. J

PS Warto dodać, że wszystkie bombki zostały powieszone na świetlicowej choince.

fotorelacja                                                                                                                               A. Turzyńska

Świąteczne przygotowania

Mikołajki

Dzień Pluszowego Misia

Jesienne zajęcia

Przerwy obiadowe

 

Po 4 lekcji kl. I – V SP

Po 5 lekcji kl. VI - VIII SP, III GIM.

Ważne informacje dotyczące obiadów

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, poprzez wniesienie opłaty za wyżywienie u intendentki w świetlicy.
 2. Stawka dzienna za posiłki dla ucznia wynosi 4 zł.
 3. Aktualny jadłospis znajduje się na tablicy ogłoszeń w świetlicy szkolnej.
   
  WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI
 1. Opłaty za obiady na dany miesiąc przyjmuje intendentka szkoły w godzinach swojej pracy, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca lub w przypadku świąt, ferii itp. do 10 dnia nauki.
 2. Wnoszenie opłat za obiady potwierdzone jest dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje u intendentki.
 3. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, dogodne dla ucznia.
   
  ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY
 1. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia intendentce.
 2. Nieobecność ucznia w szkole zgłasza się u intendentki telefonicznie lub w sekretariacie szkoły, bądź też osobiście (rodzic, rodzeństwo, wychowawca). Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet kolejnego miesiąca lub podlegać zwrotowi.
 3. Szczegółowe ustalenia dotyczące zwrotów:
 • w przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole w celu dokonania odpisu zgłasza się ten fakt z jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, w przeciwnym razie zwrot za następny dzień nie będzie możliwy;
 • W wyjątkowych przypadkach (nagła choroba, zdarzenia losowe) zgłasza się ten fakt w danym dniu najpóźniej do godz. 8.00, w przeciwnym razie zwrot za następny dzień nie będzie możliwy;
 • W przypadku wyjazdów, wycieczek, zawodów sportowych itp. o nieobecności uczniów powiadamiają organizatorzy imprezy na 2 dni przed planowaną nieobecnością. Należy przedłożyć imienną listę.
 1. Odliczenie kwoty następuje w kolejnym miesiącu.
 2. W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na posiłku, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.
   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie
  ul. Kościuszki 12 A
  83 - 130 Pelplin
 • (+48) 58-536-15-69
  spnr2@pelplin.pl

Galeria zdjęć