Menu

Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 - 15.30

karta zgłoszenia dziecka do świetlicy                                               wychowawcy świetlicy

Mikołajki

Dzień Pluszowego Misia

Jesienne zajęcia

Przerwy obiadowe

 

Po 4 lekcji kl. I – V SP

Po 5 lekcji kl. VI - VIII SP, III GIM.

Ważne informacje dotyczące obiadów

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, poprzez wniesienie opłaty za wyżywienie u intendentki w świetlicy.
 2. Stawka dzienna za posiłki dla ucznia wynosi 4 zł.
 3. Aktualny jadłospis znajduje się na tablicy ogłoszeń w świetlicy szkolnej.
   
  WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI
 1. Opłaty za obiady na dany miesiąc przyjmuje intendentka szkoły w godzinach swojej pracy, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca lub w przypadku świąt, ferii itp. do 10 dnia nauki.
 2. Wnoszenie opłat za obiady potwierdzone jest dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje u intendentki.
 3. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, dogodne dla ucznia.
   
  ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY
 1. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia intendentce.
 2. Nieobecność ucznia w szkole zgłasza się u intendentki telefonicznie lub w sekretariacie szkoły, bądź też osobiście (rodzic, rodzeństwo, wychowawca). Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet kolejnego miesiąca lub podlegać zwrotowi.
 3. Szczegółowe ustalenia dotyczące zwrotów:
 • w przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole w celu dokonania odpisu zgłasza się ten fakt z jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, w przeciwnym razie zwrot za następny dzień nie będzie możliwy;
 • W wyjątkowych przypadkach (nagła choroba, zdarzenia losowe) zgłasza się ten fakt w danym dniu najpóźniej do godz. 8.00, w przeciwnym razie zwrot za następny dzień nie będzie możliwy;
 • W przypadku wyjazdów, wycieczek, zawodów sportowych itp. o nieobecności uczniów powiadamiają organizatorzy imprezy na 2 dni przed planowaną nieobecnością. Należy przedłożyć imienną listę.
 1. Odliczenie kwoty następuje w kolejnym miesiącu.
 2. W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na posiłku, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.
   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie
  ul. Kościuszki 12 A
  83 - 130 Pelplin
 • (+48) 58-536-15-69
  spnr2@pelplin.pl

Galeria zdjęć