Menu

Rada Rodziców

PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM

Lp. ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizacja pracy Rady Rodziców

1. Powołanie nowej Rady Rodziców zgodnie z regulaminem.

2. Opracowanie planu pracy Rady Rodziców oraz planu finansowego

3. Zatwierdzenie planu pracy

Rada Rodziców

Dyrektor szkoły

2. Współudział Rady Rodziców w realizacji Szkolnego Programu Wychowaczo - Profilaktycznego

1. Współpraca z rodzicami przy opracowywaniu Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

2. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami wynikającymi z kalendarza zadań wyznaczonych do realizacji w roku szkolnym

3. Współdziałanie z wychowawcami klas w celu uzyskania pełnej realizacji obowiązku szkolnego

4. Współudział w organizowaniu wycieczek szkolnych

5. Pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości okolicznościowych: 

- Pasowanie na ucznia 

- Dzień Edukacji Narodowej

- Andrzejki

- Zabawa karnawałowa dla uczniów

- Dzień Patrona Szkoły

- Dzień Dziecka

- Uroczyste pożegnanie absolwentów

- Zakończenie roku szkolnego

Dyrektor szkoły

Rodzice

Wychowawcy klas

3. Działalność finansowa Rady Rodziców

1. Pozyskiwanie środków finansowych na konto Rady Rodziców

2. Dofinansowanie uroczystości okolicznościowych

3. Dofinansowanie wyjazdów uczniów na konkursy

4. Zakup pomocy dydaktycznych

5. Zakup nagród na konkursy szkolne

6. Zakup książek i nagród rzeczowych na zakonczene roku szkolnego

7. Pokrywanie innych, uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów i szkoły.

Rada Rodziców
4. Udział Rady Rodziców w funkcjonowaniu szkoły

1. Pomoc w dokonywaniu drobnych prac remontowych

2. Pomoc w pozyskiwaniu środków na ulepszenie bazy dydaktycznej szkoły

Dyrektor szkoły
5.  Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

1. Pasowanie na ucznia

2. Mikołajki

3. Święto Patrona Szkoły

4. Zakończenie roku szkolnego

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie
    ul. Kościuszki 12 A
    83 - 130 Pelplin
  • (+48) 58-536-15-69
    spnr2@pelplin.pl

Galeria zdjęć